หมายเลข ID หัวข้อ : S500053476 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/09/2012

ไฟล์วิดีโอที่มีฟอร์แมทใดบ้างที่รองรับโดย แอพพลิเคชั่น Video Player ?

ไฟล์วิดีโอที่มีฟอร์แมทที่รองรับโดย แอพพลิเคชั่น Video Player

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ชนิดของไฟล์

นามสกุล

ตัวเข้า/ถอดรหัส

โปรไฟล์

ตัวเข้า/ถอดรหัส เสียง

MP4

.mp4 / .m4v / .3gp

H.264

Baseline Profile

AAC-LC
HE-AAC(SBR)
HE_AAC (SBR+PS)

Main Profile

MP4

.mp4 / .m4v / .3gp

MPEG4

Simple Profile

Advanced Simple Profile

ASF

.wmv

VC1

Main Profile

Windows Media Audio 9.2