หมายเลข ID หัวข้อ : S500053476 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/09/2012

ไฟล์วิดีโอที่มีฟอร์แมทใดบ้างที่รองรับโดย แอพพลิเคชั่น Video Player ?

ไฟล์วิดีโอที่มีฟอร์แมทที่รองรับโดย แอพพลิเคชั่น Video Player

  ชนิดของไฟล์

  นามสกุล

  ตัวเข้า/ถอดรหัส

  โปรไฟล์

  ตัวเข้า/ถอดรหัส เสียง

  MP4

  .mp4 / .m4v / .3gp

  H.264

  Baseline Profile

  AAC-LC
  HE-AAC(SBR)
  HE_AAC (SBR+PS)

  Main Profile

  MP4

  .mp4 / .m4v / .3gp

  MPEG4

  Simple Profile

  Advanced Simple Profile

  ASF

  .wmv

  VC1

  Main Profile

  Windows Media Audio 9.2