หมายเลข ID หัวข้อ : S500053908 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/03/2012

วิธีการใช้ "Opera TV Store"

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การใช้ Opera TV Store.
ท่านสามารถใช้ได้จากเมนูต่อไปนี้

HomeApplicationsOpera TV Store 
แต่จะมีแอพที่เหมือนกันใน SEN (Sony Entertainment Network)  ดังนั้น ท่านสามารถที่จะเข้าไปที่แอพต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ จากทาง SEN โดยใช้ปุ่ม SEN บนตัวรีโมท

SENMore ใน Apps →กรุณาเลือกแอพที่ท่านชื่นชอบ