หมายเลข ID หัวข้อ : 00106025 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/09/2019

วิธีการลงทะเบียนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือ แท็บเล็ตเพื่อใช้กับแอป Video & TV SideView

  กรุณาดูดังต่อไปนี้สำหรับวิธีการลงทะเบียนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือ แท็บเล็ตเพื่อใช้กับแอป Video & TV SideView
  เว็บไซต์ Video & TV SideView

  หมายเหตุ:

  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่า อุปกรณ์วิดีโออินเทอร์เน็ตที่ท่านต้องการจะลงทะเบียน ใช้งานร่วมกันได้กับแอป Video & TV SideView
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์วิดีโออินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกัน
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอป Video & TV SideView ได้มีการดาวน์โหลดไปให้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตจาก Google Play store หรือ เว็บไซต์ iTunes