หมายเลข ID หัวข้อ : S500053671 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/02/2012

วิธีการเซ็ตอัพบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์ แบบ Web-based โดยใช้แอพพลิเคชั่นของ Email ในเครื่อง Sony Tablet ให้สำเร็จ

การเซ็ตอัพบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์ แบบ Web-based โดยใช้แอพพลิเคชั่นของ Email ในเครื่อง Sony Tablet ให้สำเร็จ.

  1. ในหน้าจอ Account  options ให้แตะเพื่อทำการเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ของบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์นั้นทั้งหมด ที่ท่านต้องการจะเปิดให้ทำงาน แล้วให้แตะที่ปุ่ม Next 
   /vaio/attachments/Tablet/481310/2.png 
  2. ในหน้าจอของ Your account is set up ให้ป้อนชื่อของบัญชีผู้ใช้งาน (ตัวเลือก) และตั้งชื่อที่จะใช้แสดงในข้อความสำหรับส่งออก (ต้องมี) โดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ แล้วให้แตะที่ปุ่ม Next 
    /vaio/attachments/Tablet/481310/2.png 
  3. การเซ็ตอัพของแอพพลิเคชั่น Email ตอนนี้จะเสร็จสิ้นและ Inbox ของท่านจะแสดงขึ้นมา
   /vaio/attachments/Tablet/481310/2.png