หมายเลข ID หัวข้อ : S500053651 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/02/2012

วิธีการล้างข้อความประกาศต่าง ๆ ที่ปรากฎใน Sony Tablet

การล้างข้อความประกาศต่าง ๆ ที่ปรากฎใน Sony Tablet

  ตามข้อมูลที่ได้รับเข้ามา ไอคอนต่าง ๆ จะปรากฎในส่วนของการประกาศข้อความ ของหน้าเดสทอปของ Sony Tablet เพื่อเป็นการแสดงสิ่งใหม่ ๆ ที่ได้ดาวน์โหลดมา หรือ ที่มีให้ใช้งานได้

  เพื่อดูและล้างคำประกาศต่าง ๆ ในส่วนของ Notifications ให้แตะที่จำนวนครั้งเพื่อทำการเปิดในมุมมองที่เต็มจอของส่วนประกาศข้อความ แตะที่ X ที่อยู่ถัดจากข้อความประกาศใด ๆ ที่ท่านต้องการจะล้างออกไป
  /vaio/attachments/Tablet/477042/2.png

  หมายเหตุ:

  • การประกาศต่าง ๆ จะต้องทำการล้างออกเป็นอัน ๆ ไม่มีตัวเลือกให้ทำการล้างคำประกาศทั้งหมดในครั้งเดียวได้
  • ท่านจะได้รับข้อความการประกาศ 2 รูปแบบที่แตกต่างเมื่อมีการอัพเดตของระบบมาให้  อันหนึ่งเพื่อเป็นการแจ้งให้ท่านทราบว่า มีการอัพเดตให้ และอีกอันหนึ่งจะสำหรับการเริ่มกระบวนการอัพเดตจริง ข้อความประกาศอันแรกจะสามารถล้างออกได้ ส่วนอันที่สองจะทำการล้างออกได้เฉพาะเมื่อกระบวนการอัพเดตนั้นทำสำเร็จไปแล้วเท่านั้น