หมายเลข ID หัวข้อ : 00180313 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/07/2017

ประกาศเรื่องการใช้อุปกรณ์ Bluetooth กับ Sony Tablet (Sony Tablet S / Sony Tablet P / Xperia™ Tablet S)

    เครื่องรุ่นเก่าหลายรุ่นของ Sony Tablet (Sony Tablet S / Sony Tablet P / Xperia™ Tablet S) จะไม่มีการรองรับฟังก์ชันบางอย่างที่กำหนดไว้ในสเปคของ Bluetooth Ver.4.0. เมื่อทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ต่าง ๆ ต่อไปนี้, เครื่อง Sony Tablet จะมีอาการไม่สามารถบูตอัพเครื่องขึ้นมาได้ ภายหลังจากที่ทำการปิดพาวเวอร์ของเครื่อง Tablet นั้น, หรือเมื่อทำการปิดเพาเวอร์ของอุปกรณ์ Bluetooth และเปิดขึ้นมาใหม่.
    - Bluetooth Headset SBH80
    - อุปกรณ์บางตัวที่มีสเปคเป็นไปตาม Bluetooth Ver.4.0 หรือที่ใหม่กว่า


    ด้วยเหตุนี้, กรุณาอย่าใช้อุปกรณ์ Bluetooth ที่ระบุมานี้กับเครื่อง Sony Tablet (Sony Tablet S / Sony Tablet P / Xperia™ Tablet S) เหล่านี้.