หมายเลข ID หัวข้อ : S500054788 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/12/2012

ข้อดีต่าง ๆ ของ Android Version 4.0.3 release 5 upgrade สำหรับ Sony Tablet S1.

ข้อดีต่าง ๆ ของ Android Version 4.0.3 release 5 upgrade สำหรับ Sony Tablet S1.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ใน Android Version 4.0.3 release 5 upgrade สำหรับ Sony Tablet:
   - ฟีเจอร์ Guest Mode ได้เข้ามาแทนที่ ฟีเจอร์ Favorites 
     
   - แอพ WALKMAN ได้เข้ามาแทนแอพ Music Player 
     https://www.sony-asia.com/support/attachments/528949/pic2.png
   - แอพ Movies ได้เข้ามาแทนที่แอพ Video Player 
     https://www.sony-asia.com/support/attachments/528949/pic2.png
   - ได้เพิ่ม แอพ Album 
     https://www.sony-asia.com/support/attachments/528949/pic2.png
   - ฟีเจอร์ Small Apps ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะกับ Apps และ Widgets มากขึ้น:
     https://www.sony-asia.com/support/attachments/528949/pic2.png
         - Browser App
         - Remote Control App
         - Calculator App
         - Voice recorder App
         - Timer App
   - แอพ Remote Control ได้รับการปรับปรุงให้มีฟีเจอร์ต่าง ๆ มากขึ้น
     https://www.sony-asia.com/support/attachments/528949/pic2.png 
         - Remote Control Macro functions
         - Remote Control Wallpaper Changes
   - แอพ Socialife ได้เข้ามาแทนที่ แอพ Social Feed Reader 
   - มีส่วนขยายของฟีเจอร์ Copy และ Paste เพิ่มให้กับแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม
   - แอพ DLNA ได้ถูกลบออกไป แต่ฟีเจอร์ DLNA Throw จะมีให้ใช้จาก แอพของ Movies และ Album หรือแอพของ WALKMAN 
   - จะมีไอคอนตัวใหม่ต่าง ๆ สำหรับแอพต่าง ๆ เกือบจะทั้งหมดของที่มากับเครื่องแทปเล็ต และ Apps Tray จะมีแบ็คกราวด์ที่ว่างเปล่าเข้ามาแทนแบ็คกราวด์เดิมที่เป็นสีขาว
     https://www.sony-asia.com/support/attachments/528949/pic2.png
   - จะมีหน้าจออินเตอร์เฟสแบบใหม่และให้ความรู้สึกใหม่ ๆ ของแทปเล็ต ด้วยภาพวอลล์เปเปอร์แบ็คกราวด์ใหม่ และวิดเจ็ทขนาดใหญ่อันใหม่ที่มีในบางหน้าจอเดสทอป
     https://www.sony-asia.com/support/attachments/528949/pic2.png