หมายเลข ID หัวข้อ : S500054788 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/12/2012

ข้อดีต่าง ๆ ของ Android Version 4.0.3 release 5 upgrade สำหรับ Sony Tablet S1.

ข้อดีต่าง ๆ ของ Android Version 4.0.3 release 5 upgrade สำหรับ Sony Tablet S1.

  การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ใน Android Version 4.0.3 release 5 upgrade สำหรับ Sony Tablet:
     - ฟีเจอร์ Guest Mode ได้เข้ามาแทนที่ ฟีเจอร์ Favorites 
       
     - แอพ WALKMAN ได้เข้ามาแทนแอพ Music Player 
       https://www.sony-asia.com/support/attachments/528949/pic2.png
     - แอพ Movies ได้เข้ามาแทนที่แอพ Video Player 
       https://www.sony-asia.com/support/attachments/528949/pic2.png
     - ได้เพิ่ม แอพ Album 
       https://www.sony-asia.com/support/attachments/528949/pic2.png
     - ฟีเจอร์ Small Apps ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะกับ Apps และ Widgets มากขึ้น:
       https://www.sony-asia.com/support/attachments/528949/pic2.png
           - Browser App
           - Remote Control App
           - Calculator App
           - Voice recorder App
           - Timer App
     - แอพ Remote Control ได้รับการปรับปรุงให้มีฟีเจอร์ต่าง ๆ มากขึ้น
       https://www.sony-asia.com/support/attachments/528949/pic2.png 
           - Remote Control Macro functions
           - Remote Control Wallpaper Changes
     - แอพ Socialife ได้เข้ามาแทนที่ แอพ Social Feed Reader 
     - มีส่วนขยายของฟีเจอร์ Copy และ Paste เพิ่มให้กับแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม
     - แอพ DLNA ได้ถูกลบออกไป แต่ฟีเจอร์ DLNA Throw จะมีให้ใช้จาก แอพของ Movies และ Album หรือแอพของ WALKMAN 
     - จะมีไอคอนตัวใหม่ต่าง ๆ สำหรับแอพต่าง ๆ เกือบจะทั้งหมดของที่มากับเครื่องแทปเล็ต และ Apps Tray จะมีแบ็คกราวด์ที่ว่างเปล่าเข้ามาแทนแบ็คกราวด์เดิมที่เป็นสีขาว
       https://www.sony-asia.com/support/attachments/528949/pic2.png
     - จะมีหน้าจออินเตอร์เฟสแบบใหม่และให้ความรู้สึกใหม่ ๆ ของแทปเล็ต ด้วยภาพวอลล์เปเปอร์แบ็คกราวด์ใหม่ และวิดเจ็ทขนาดใหญ่อันใหม่ที่มีในบางหน้าจอเดสทอป
       https://www.sony-asia.com/support/attachments/528949/pic2.png