หมายเลข ID หัวข้อ : 00178350 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/09/2018

ฉันจะลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Sony ได้อย่างไร ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างเพื่อทำการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่านในภูมิภาคของท่าน.

ข้อสำคัญ: การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ออนไลน์ จะไม่มีในทุกประเทศในเอเซีย.

หมายเหตุ: ท่านจะต้องสร้างบัญชีขึ้นมาก่อน ท่านจึงจะสามารถลงทะเบียนให้เครื่องของท่านได้.