หมายเลข ID หัวข้อ : 00079995 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/11/2017

วิธีการเริ่มการทำงานของฟังก์ชัน Remote Support

  บนหน้าจอของ Remote Support, ข้อความต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา:
  Remote Support lets a call centre operator access your TV remotely to assist you with resolving problems. Please call the following telephone number to speak with an operator. (Remote Support จะทำการโทรไปหาศูนย์ผู้ดำเนินการ เพื่อทำการต่อเข้าหาเครื่องทีวีของท่านจากระยะไกล เพื่อช่วยเหลือท่านแก้ปัญหาต่าง ๆ. กรุณาโทรหาหมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้เพื่อพูดคุยกับผู้ดำเนินการ)

  For more information on contacting Sony, please visit the Sony website for your country **URL** (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการติดต่อกับโซนี่, กรุณาเข้าไปเยี่ยมชมที่หน้าเว็บไซต์ของโซนี่สำหรับประเทศของท่าน **URL**).

  แต่ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ของคอลเซ็นเตอร์, แล้วฉันจะเริ่มการทำงานของฟังก์ชัน Remote Support ได้อย่างไร?


  ถ้าต้องการจะเริ่มการทำงานของ Remote Support, ยูสเซอร์จะต้องโทรไปที่คอลเซ็นเตอร์ของ Sony ในประเทศของยูสเซอร์เอง.

  กรุณาติดต่อกับคอลเซ็นเตอร์ที่เหมาะสมจากหมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงไว้ใน URL ที่แสดงไว้ในข้อความเพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานของคอลเซ็นเตอร์.