หมายเลข ID หัวข้อ : 00074610 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

โทรทัศน์ของฉันมีการเซ็ตอัพระบบเครือข่ายในบ้าน แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้.

ไม่สามารถเชื่อมต่อโทรทัศน์ของฉันกับอินเตอร์เน็ต

    โทรทัศน์นี้ไม่มีฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตแต่อย่างใด, แต่สามารถเชื่อมต่อกับ Xperia ผ่านทาง Wi-Fi เพื่อการใช้งานฟังก์ชั่น Screen Mirroring, WiFi Direct, Photo Share และ Renderer function.

    ไปที่ Home Network Setup เพื่อทำการเซ็ตอัพฟังก์ชั่น Renderer.