หมายเลข ID หัวข้อ : 00271154 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2022

จะทำการตั้งโหมดเสียงทีวีเพื่อใช้ Enable 3D Audio สำหรับ การตั้งค่าลำโพงทีวีของ PlayStation®5 ได้อย่างไร?

  ทำการตั้งค่าเสียงต่อไปนี้ในทีวีเพื่อใช้ การตั้งค่า Enable 3D Audio for TV Speakers ของ PS5™:

  หมายเหตุ:

  • ท่านสามารถเปิดฟังก์ชัน Enable 3D Audio for TV Speakers ของ PS5 และ ฟังก์ชันเซอร์ราวด์ของทีวีได้พร้อมกัน แต่การทำเช่นนั้นอาจจะทำให้เสียงเอฟเฟกต์มีการซ้อนกัน ทำให้เสียงที่ออกมาดูแปลกไปได้
  • เมื่อฟังเสียงอื่นที่นอกเหนือจาก ลำโพงที่ (ลำโพง Bluetooth Bluetooth® , ฟังก์ชัน, ระบบเสียง) ให้ปิดฟังก์ชัน Output 3D audio with TV speakers ของ PS5

  1. ตั้ง โหมดเสียง (Sound Mode) ไปที่ มาตรฐาน (Standard):
   หมายเหตุ: ในทีวีบางรุ่น ท่านจะต้องตั้ง โหมดเสียง (Sound Mode) ไปที่ มาตรฐาน (Standard) ก่อนที่ท่านจะสามารถตั้ง เซอร์ราวด์ (Surround) ไปเป็น ออโต้ (Auto) ได้ ถ้า โหมดเสียง (Sound Mode) ไม่แสดงขึ้นมา ท่านสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปและไปทำ ขั้นตอนที่ 2 (ตั้ง เซอร์ราวด์ (Surround) ไปที่ ออโต้ (Auto)).
   1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ จอแสดงผลและเสียง (Display & Sound)เสียง (Sound)โหมดเสียง (Sound Mode)มาตรฐาน (Standard)
    • เลือกที่ เสียง (Sound)ปรับแต่งเสียง (Sound Adjustments)โหมดเสียง (Sound Mode)มาตรฐาน (Standard)
    • เลือกที่ เสียง (Sound)โหมดเสียง (Sound Mode)มาตรฐาน (Standard)
  2. ตั้ง เซอร์ราวด์ (Surround) ไปที่ ออโต้ (Auto):
   1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ จอแสดงผลและเสียง (Display & Sound)เสียง (Sound)ปรับแต่งเสียงเอง (Sound customization)เซอร์ราวด์ (Surround)ออโต้ (Auto)
    • เลือกที่ เสียง (Sound)ปรับแต่งเสี่ยง (Sound Adjustments)เซอร์ราวด์ (Surround)ออโต้ (Auto)
    • เลือกที่ เสียง (Sound)เซอร์ราวด์ (Surround)ออโต้ (Auto)