หมายเลข ID หัวข้อ : 00169060 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2017

ทีวีแสดงขึ้นมาว่ามีสัญญาณ 3D แม้ว่าเครื่องนี้จะใช้งานร่วมกับ 3D ไม่ได้.

    ในซอฟต์แวร์อัพเดต เราได้มีการเพิ่มข้อความเข้าไปที่จะแสดงขึ้นมา เมื่อทีวีที่ใช้งานร่วมกับ 3D ไม่ได้ตรวจพบสัญญาณ 3D.
    ท่านไม่สามารถรับชมโปรแกรมในฟอร์แมท 3D ในทีวีที่ใช้งานร่วมกับ 3D ไม่ได้. กรุณาดูโปรแกรมอื่นที่เป็น 2D แทน.

    หมายเหตุ:

    • ข้อความนี้จะแสดงขึ้นมา เมื่อรับชมโปรแกรมที่เป็น 3D ในฟอร์แมทด้านบนและด้านล่าง หรือฟอร์แมทด้านซ้ายและด้านขวา.
    • ตรวจสอบว่า ทีวีของท่านใช้งานร่วมกันได้กับ 3D หรือไม่, ให้อ้างอิงกับคู่มือหรือดูรายละเอียดสเปคทีวีของท่าน.