หมายเลข ID หัวข้อ : 00176670 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/06/2017

ไม่สามารถดูทีวีใน 3D ได้ แม้ว่า ฉันจะทำการตั้งค่าไว้เป็น 3D Display ในหน้าจอ Home.

  ถึงแม้ว่า ท่านจะทำการตั้งค่า 3D Display ไว้เป็น 3D (Side-by-Side) หรือ 3D (Over-Under) บนหน้าจอ Home, การตั้งค่านี้จะถูกตั้งเป็น off เมื่อมีการสลับอินพุทหรือเริ่มการทำงานของแอพพลิเคชั่น.
  ถ้าต้องการจะดูใน 3D, กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้.

  1. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนรีโมท.
  2. เลือกที่ 3D ในกลุ่ม Display & Sound.
  3. เลือกที่ 3D display.
  4. เลือกที่ 3D(Side-by-Side) หรือ 3D(Over-Under).

  หมายเหตุ: ข้างต้นนี้จะใช้ได้กับทีวีรุ่นที่มีฟังค์ชั่นรองรับ 3D ได้. ซึ่งไม่มี ฟังก์ชั่นที่รองรับ 3D ครบในทุกรุ่น.