หมายเลข ID หัวข้อ : 00258709 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/03/2021

โทรศัพท์ของฉันแสดง ไม่มีเครือข่าย / ไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูล หลัง อัปเกรดไปเป็น Android 11 ฉันสามารถทำอะไรได้บ้าง?

  หัวข้อนี้สำหรับปัญหาการไม่มีเครือข่าย ไม่มี การเชื่อมต่อข้อมูลหลังอัปเกรดไปเป็น Android 11

  วิธีแก้ปัญหา 

  เราขออภัยในความไม่สะดวกใด ๆ ที่เกิดขึ้น ท่านอาจจะพบกับปัญหาที่ โทรศัพท์ Xperia ของท่านแสดง ไม่มีเครือข่าย / ไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูลหลังการ อัปเกรดไปเป็น Android 11

  กรุณาลงทำตามวิธีการด้านล่างนี้ทีละอย่าง ตรวจสอบหลังดำเนินการแต่ละวิธีว่าแก้ปัญหาได้หรือไม่ก่อนลองวิธีถัดไป

  เปิดโทรศัพท์ Xperia ของท่านขึ้นมาใหม่

  1. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้
  2. ในเมนูที่เปิดขึ้นมา ให้แตะที่  เริ่มใหม่ (Restart) อุปกรณ์จะเริ่มใหม่โดยอัตโนมัติ

   ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้นหลังการ เปิดโทรศัพท์ Xperia ของท่านขึ้นมาใหม่ กรุณาลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ทีละอัน 

  รีเซ็ตการกำหนดค่า APN ไปเป็น การตั้งค่าเริ่มต้น

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) 
  2. แตะที่  เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet) → เครือข่ายมือถือ (Mobile network )→ ขั้นสูง (Advanced) → ชื่อของแอคเซสพอยต์ (Access point)
  3. จากนั้นแตะที่ไอคอนเมนูไอคอนเมนู Dots ที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ→ รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น
    

  รีเซตการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมด

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings)
  2. แตะที่  ระบบ (System) → ขั้นสูง (Advanced) → ตัวเลือกรีเซ็ต (Reset options) → รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย (Reset network settings)

   

  ตรวจดู การเชื่อมต่อเครือข่ายเซลลูลาร์ด้วยการ์ดชิมที่แตกต่างออกไปถ้าหากท่านมี 

   

  การซ่อมแซมซอฟต์แวร์

  กรุณาทำการซ่อมแซมซอฟต์แวร์โดยใช้ Xperia Companion เพื่อลดการสูญหายของข้อมูล ให้ถอดการ์ดซิม (SIM) และการ์ด SD ของท่านออกก่อนที่จะทำการซ่อมแซมซอฟต์แวร์ ข้อมูลใน หน่วยความจำภายในของ โทรศัพท์ของท่าน (บันทึกไว้ใน โทรศัพท์และไม่ได้อยู่ในการ์ดซิม (SIM) หรือ การ์ด SD ) จะถูกลบออกไปเมื่อท่านทำการซ่อมแซมซอฟต์แวร์

  หมายเหตุ: ให้ทำการแบคอัปข้อมูลสำคัญที่เก็บไว้ใน หน่วยความจำภายใน อุปกรณ์ของท่านไปยัง การ์ดหน่วยความจำหรือ หน่วยความจำอื่นที่ไม่อยู่ในเครื่อง หากท่านมีไฟล์ที่เข้ารหัสจัดเก็บไว้ในการ์ด SD ท่านควรลบการเข้ารหัสออกก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะยังสามารถเข้าใช้งานได้หลังจากการรีเซ็ต 

  ถ้าต้องการซ่อมแซมซอฟต์แวร์โดยใช้ Xperia Companion

  1. เปิดซอฟต์แวร์ Xperia Companion ขึ้นมา
  2. จาก Xperia Companion หน้าจอโฮม แตะที่ ซ่อมแซมซอฟต์แวร์ (Software Repair) → เชื่อมต่ออุปกรณ์ (Connect the device) → ปลดล็อกอุปกรณ์ (Unlock the device) → กดที่ ถัดไป (NEXT)
    

   เมื่อการซ่อมแซมเสร็จสิ้น ก่อนที่ท่านจะเปิด โทรศัพท์อขงท่าน ให้เสียบการ์ดซิม (SIM) และ การ์ด SD เข้าไปใหม่ เปิด โทรศัพท์ของท่านขึ้นมา กดค้างที่คีย์ปิดเปิดเครื่องสองสามวินาทีก่อนที่จะปล่อย โทรศัพท์ของท่านก็พร้อมที่จะใช้งานได้แล้ว 
  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านไม่แน่ใจวิธีการใช้ Xperia Companion กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้าของเรา

  ถ้าปัญหายังคงมีอีกต่อไป กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้าของเราและขอรับบริการตรวจซ่อม