หมายเลข ID หัวข้อ : 00237534 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในบ้านของฉันได้

  คำชี้แนะ

  ขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันใน Android เวอร์ชันต่างๆ หากต้องการทราบว่าอุปกรณ์ของคุณใช้ Android เวอร์ชันใด ให้ค้นหาและแตะ Settings (การตั้งค่า) > About phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์) > Android version (เวอร์ชันของ Android) หากคุณไม่พบ About phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์) ภายใต้ Settings (การตั้งค่า) ให้แตะ System (ระบบ)

  • เริ่มการทำงานของอุปกรณ์ของคุณใหม่ แล้วปิด Wi-Fi และเปิดอีกครั้ง

  วิธีเปิดหรือปิด Wi-Fi

  • เริ่มการทำงานของเราท์เตอร์ใหม่ ตรวจสอบว่าเราเตอร์ของคุณได้รับการรับรองว่าใช้ Wi-Fi ได้ อุปกรณ์ของคุณได้รับการรับรองว่าใช้ Wi-Fi ได้ ดังนั้น หากเราเตอร์ไม่ได้รับการรับรอง อุปกรณ์อาจสื่อสารกันไม่ถูกต้อง

  วิธีตรวจสอบว่าเราเตอร์ของคุณได้รับการรับรองว่าใช้ Wi-Fi ได้

  • ลบการตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการเชื่อมต่อออกจากอุปกรณ์ของคุณ แล้วตั้งค่าใหม่
  • ยืนยันว่าคุณอยู่ในระยะของเราเตอร์ Wi-Fi ตรวจสอบความแรงสัญญาณของ Wi-Fi  (ไอคอน Wi-Fi) ในแถบสถานะ หากสัญญาณอ่อนหรือไม่มีสัญญาณเลย ให้ย้ายเข้าใกล้ฮอตสปอต Wi-Fi ซึ่งก็คืออุปกรณ์ของคุณที่ให้เครือข่าย Wi-Fi
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์กำลังใช้เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ล่าสุด ติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ของเราเตอร์
  • ตรวจสอบการตั้งค่าเราเตอร์ต่อไปนี้โดยใช้คอมพิวเตอร์ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนการตั้งค่า ให้ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้ของเราเตอร์หรือติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์ของคุณ
   • โหมด/ความเร็วเครือข่าย: เปลี่ยนเป็นโหมด auto (อัตโนมัติ) หรือ mixed (ผสม) แทน b, g หรือ n
   • SSID และรหัสผ่าน: ตรวจสอบว่าไม่มีอักขระพิเศษหรืออักขระที่ไม่อยู่ในชุดอักขระ ASCII มาตรฐาน
   • DHCP: ตรวจสอบว่าเปิดอยู่ คุณยังสามารถลองตั้งค่า IP แอดเดรสคงที่หากคุณมีปัญหาในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณ
   • ตัวกรอง MAC: ตรวจสอบว่าปิดอยู่ นอกจากนี้ ให้ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเป็นได้รับอนุญาต
   • ช่องสัญญาณ: ลองใช้ช่องสัญญาณอื่น ควรเป็นช่องสัญญาณหมายเลข 11 หรือต่ำกว่า
  • เพิ่มที่อยู่ MAC ของอุปกรณ์ของคุณในตารางการกรอง MAC ของเราเตอร์ Wi-Fi เราเตอร์บางรุ่นกำหนดให้ต้องใช้ที่อยู่ MAC ของคุณ
   สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มที่อยู่ MAC ในตารางการกรอง MAC ของเราเตอร์ ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของเราเตอร์หรือติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์ของคุณ

  ถ้าต้องการดูที่อยู่ MAC ของ อุปกรณ์ของท่าน (Android 11)

  ถ้าต้องการดูที่อยู่ MAC ของ อุปกรณ์ของท่าน (Android 10/Android 9/Android 8) 

  • ดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ในบางครั้ง นี่คือวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดหากอุปกรณ์ของคุณทำงานไม่ถูกต้อง แต่โปรดทราบว่าวิธีนี้จะลบเนื้อหาส่วนบุคคลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ของคุณ ตรวจสอบว่าได้สำรองข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้แล้ว

  วิธีสำรองข้อมูลของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์

  วิธีสำรองข้อมูลและซินโครไนซ์แอป การตั้งค่าโทรศัพท์ และประวัติการโทร

  วิธีดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Android 11/Android 10)

  วิธีดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Android 9)

  วิธีดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Android 8)