หมายเลข ID หัวข้อ : 00262035 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/05/2021

โทรศัพท์ Xperia ไม่ทำงานอย่างถูกต้องเมื่อใช้ Game Enhancer หลังการอัปเกรดไปเป็น Android 11 ฉันทำอะไรได้บ้าง?

  หัวข้อนี้เป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวสำหรับปัญหา  Game Enhancer 

  วิธีแก้ปัญหา 

  เราขออภัยในความไม่สะดวกใด ๆ ที่เกิดขึ้น ท่านอาจจะพบกับอาการต่อไปนี้เมื่อใช้ Game Enhancer หลังการอัปเกรดไปเป็น Android 11 

  • โหมด STAMINA ไม่สามารถตั้งได้ 
  • Display High refresh rate ไม่สามารถตั้งได้ 
  • ไม่สามารถทำการชาร์จไฟได้ 
  • ไม่สามารถรับการแจ้งเตือนได้ 
  • แอปที่ทำงานเบื้องหลังถูกปิดลงไป 
  • แถบนำทางยังคงถูกล็อกไว้ 
  • ความสว่างแบบ Adaptive ยังคงถูกปิดไว้ 
  • Side sense ยังคงถูกปิดไว้ 
  • คีย์กล้องยังคงถูกปิดไว้ และกล้องไม่สามารถเปิดขึ้นมาได้ 

  โปรดอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด 

  • หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) → ระบบ (System) → ขั้นสูง (Advanced) → การอัปเดตซอฟต์แวร์ (Software update) → ระบบ (SYSTEM)  

  ถ้าหากโทรศัพท์ Xperia ของท่านเป็นเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ล่าสุดแล้ว กรุณาเริ่มการทำงานโทรศัพท์ Xperia ของท่านใหม่ดังต่อไปนี้สักระยะหนึ่งจนกว่าจะมีการออกซอฟต์แวร์ที่แก้ไขออกมา 

  • ถ้าต้องการเริ่มการทำงานอุปกรณ์ของท่านใหม่ 
   • กดค้างที่ปุ่มปิด/เปิด จนกระทั่งมีเมนูแสดงขึ้นมา 
   • แตะที่ เริ่มการทำงานใหม่ (Restart) อุปกรณ์จะเริ่มใหม่โดยอัตโนมัติ 
   • ดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเป็นการชั่วคราวหรือไม่