หมายเลข ID หัวข้อ : 00259687 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/04/2021

ฉันไม่ได้ยินเสียงของคู่สนทนาจาก ระบบเสียงติดรถยนต์/หูฟัง Bluetooth ในระหว่างการโทรศัพท์หลังอัปเกรดไปเป็น Android 11 ฉันสามารถทำอะไรได้บ้าง?

  หัวข้อนี้จะใช้สำหรับปัญหา การเชื่อมต่อ Bluetooth หลังการ อัปเกรดไปเป็น Android 11 

  ปัญหา

  เราขออภัยในความไม่สะดวกใด ๆ ที่เกิดขึ้น  

  ท่านอาจจะพบปัญหาว่าไม่สามารถได้ยินเสียงของคู่สนทนาผ่าน ระบบเสียงติดรถยนต์หรือหูฟังในระหว่างการโทรศัพท์เมื่อท่านเชื่อมต่อโทรศัพท์ Xperia ของท่านกับระบบเสียงรถยนต์หรือหูฟังผ่านทาง Bluetooth หลังการอัปเกรดไปเป็น Android 11 

  วิธีการแก้ปัญหา 

  กรุณาลองทำการสลับ เสียงเอาท์พุทของโทรศัพท์ดังต่อไปนี้ชั่วคราวจนกว่าจะมีการออกซอฟต์แวร์แก้ไขมาให้ 

  1. เลือกที่ กล่องเลือกเสียง (Sound checkbox) บนหน้าจอของโทรศัพท์ Xperia ของท่านในระหว่างการโทรศัพท์ 
  2. เลือกที่ ลำโพง (Speaker) ในหน้าจอสลับเสียงที่แสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ 
  3. เลือกที่ กล่องเลือกเสียง (Sound checkbox) ในหน้าจอโทรศัพท์อีกครั้ง 
  4. เลือกที่  ระบบเสียงติดรถยนต์ (car sound system) หรือ  หูฟัง (headphones) ที่เชื่อมต่อกับ Bluetooth ในหน้าจอสลับเสียงที่แสดงขึ้นมาที่ด้านล่างของหน้าจอ 

  วิธีแก้ปัญหา 

  เราได้รับทราบถึงปัญหานี้แล้ว และกำลังจะทำการแก้ไขให้เสร็จโดยเร็ว