หมายเลข ID หัวข้อ : 00255237 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/02/2021

ไม่มีกล่องเลือก (Checkbox) ในตัวเลือกแก้ไข (Edit) ของรายการเล่นในแอปเพลง (Music) เพื่อทำการลบเพลงหลายเพลงในรายการเล่นหลังการอัปเกรดของ Android 11 ฉันจะสามารถลบเพลงหลายเพลงจากรายการเล่นในครั้งเดียวได้อย่างไร?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ใช้ได้กับ

  • Android 11

  วิธีแก้ปัญหา

  กล่องเลือก (Checkbox) สำหรับลบเพลงหลายเพลงในตัวเลือกแก้ไข (Edit) ของคุณสมบัติรายการเล่นในแอปเพลง (Music) จะไม่มีให้หลังการอัปเกรดของ Android 11

  ถ้าต้องการลบเพลงต่าง ๆ จากรายการเล่น

  1. เลือกไอคอนเมนูไอคอน menu_dots ของแต่ละเพลงในรายการเล่น
  2. เลือกที่ตัวเลือก "ลบออกจากรายการเล่น (Remove from playlists)" ในไดอะล็อกและลบออกทีละอัน