หมายเลข ID หัวข้อ : 00256330 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/01/2021

ทีวีไม่มีเสียงหรือภาพเมื่อเชื่อมต่อกับ PS5™ ด้วยสาย HDMI

  ข้อสำคัญ:หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่ที่ใช้ได้ (Applicable Products and Categories)สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ

  มีปัญหาใน ซอฟต์แวร์ของทีวี ที่อาจจะทำให้ทีวีไม่มีเสียงหรือภาพในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ หนึ่งนาที) เมื่อทีวีเชื่อมต่อกับเกมคอนโซล PS5 ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขใน การอัพเดตซอฟต์แวร์ในอนาคต กรุณาบันทึกหน้านี้ไว้และกลับมาตรวจสอบเป็นระยะ ๆ สำหรับการอัปเดตข้อมูล

  ในตอนนี้ ท่านสามารถใช้วิธีการแก้ปัญหาชั่วคราวนี้ทำการแก้ปัญหา:

  ข้อสำคัญ: การเปลี่ยนการตั้งค่านี้จะเป็นการแปลงสัญญาณ (Down-convert) 4K120Hz ไปเป็น 4K60Hz ดังนั้นขอให้มั่นใจว่าได้ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวีแล้วเมื่อมีให้

  1. เปลี่ยน การตั้งค่า รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI Signal Format) ไปเป็น รูปแบบข้อมูลมาตรฐาน (Standard format) หรือ รูปแบบข้อมูลที่ยกระดับแล้ว (Enhanced format) (Dolby Vision) สำหรับ อินพุต HDMI ที่ PS5 เชื่อมต่ออยู่ด้วย
   1. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings) — ดูทีวี (Watching TV) — อินพุต ภายนอก (External inputs) — รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format)
   2. เลือก อินพุต HDMI ที่ PS5 เชื่อมต่อด้วย และจากนั้นเปลี่ยน การตั้งค่าไปเป็น รูปแบบข้อมูลมาตรฐาน (Standard format) หรือ รูปแบบข้อมูลที่ยกระดับแล้ว (Enhanced format) (Dolby Vision)
  2. ใน รีโมทคอนโทรล กดค้างที่ปุ่ม เปิดปิด (Power) จนกระทั่ง เริ่มใหม่ (Restart) แสดงขึ้นมาที่หน้าจอทีวี และจากนั้นกดที่ Enter เพื่อเริ่มการทำงานใหม่