หมายเลข ID หัวข้อ : 00256330 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/07/2021

ทีวีไม่มีเสียงหรือภาพเมื่อเชื่อมต่อกับ PS5™ ด้วยสาย HDMI

    ข้อสำคัญ:หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ ผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่ที่ใช้ได้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ

    มีปัญหาใน ซอฟต์แวร์ของทีวี ที่อาจจะทำให้ทีวีไม่มีเสียงหรือภาพในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ หนึ่งนาที) เมื่อทีวีเชื่อมต่อกับเกมคอนโซล PS5

    หมายเหตุ: การอัพเดตเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน v6.0414 ได้มีการออกมาให้แล้วและใช้สำหรับแก้ปัญหานี้ การอัพเดตเฟิร์มแวร์เบอร์ชันนี่้อาจจะถูกทดแทนตามเวลาที่ผ่านไปด้วยเบอร์ชันที่ใหม่กว่าที่มีข้อดีนี้ไว้ด้วย ถ้าหากซอฟต์แวร์ทีวีของท่านไม่เป็นอันล่าสุด กรุณาทำการอัปเดตทีวีให้เป็นซอฟต์แวร์อันล่าสุด สำหรับวิธีการอัปเดต ให้อ้างอิงกับหัวข้อ ฉันจะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ / ซอฟต์แวร์ สำหรับ Android TV™/Google TV™ ของฉันได้อย่างไร? .