หมายเลข ID หัวข้อ : 00244500 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020

[วีดีโอ] ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่อง แล็ปท็อปเข้ากับ Sony TV กับ HDMI ได้

    เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาและแก้ไขปัญหาไม่มีภาพบนทีวีเมื่อเชื่อมต่อจากเครื่องแล็ปท็อปผ่านการเชื่อมต่อ HDMI    คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube