หมายเลข ID หัวข้อ : 00255548 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/12/2020

กล้องบันทึกวิดีโอ Cinema Line เชื่อมต่อกับทีวีผ่าน HDMI แต่ไม่มีภาพแสดงออกมา

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    กล้องบันทึกวิดีโอ Cinema Line ไม่ตรวจหาสัญญาณ HDMI โดยอัตโนมัติ ปรับแต่งการตั้งค่าเองตามข้อมูลจำเพาะของทีวี