หมายเลข ID หัวข้อ : 00255583 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/12/2020

จะสามารถทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่แพคโดยใช้กล้องบันทึกวิดีโอ Cinema Line ได้หรือไม่?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ไม่สามารถทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่แพคโดยใช้กล้องบันทึกวิดีโอ Cinema Line ได้