หมายเลข ID หัวข้อ : 00256516 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/01/2021

กล้องบันทึกวิดีโอ Cinema Line (Cinema Line Camcorder) รองรับ การจ่ายไฟผ่าน USB (USB Power Delivery) (USB PD) หรือไม่?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    เครื่องนี้ไม่รองรับ การจ่ายไฟผ่าน USB (USB Power Delivery) (USB PD)