หมายเลข ID หัวข้อ : 00254605 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/01/2021

มี รูปแบบการบันทึกอะไรให้บ้าง?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ท่านสามารถทำการบันทึกได้ใน ฟอร์แมทต่อไปนี้

  • XAVC-I (4:2:2 10บิต)

   XAVC-I DCI4K 59.94p โหมด VBR, บิตเร็ตสูงสุด 600 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   XAVC-I DCI4K 50p โหมด: VBR, บิตเร็ตสูงสุด 500 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   XAVC-I DCI4K 29.97p mode: VBR, บิตเร็ตสูงสุด 300 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   XAVC-I DCI4K 25p โหมด: VBR, บิตเร็ตสูงสุด 250 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   XAVC-I DCI4K 24p โหมด: VBR, บิตเร็ตสูงสุด 240 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   XAVC-I DCI4K 23.98p โหมด: VBR, บิตเร็ตสูงสุด 240 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   XAVC-I QFHD 59.94p โหมด: VBR, บิตเร็ตสูงสุด 600 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   XAVC-I QFHD 50p โหมด: VBR, บิตเร็ตสูงสุด 500 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   XAVC-I QFHD 29.97p โหมด: VBR, บิตเร็ตสูงสุด 300 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   XAVC-I QFHD 25p โหมด: VBR, บิตเร็ตสูงสุด 250 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   XAVC-I QFHD 23.98p โหมด: VBR, บิตเร็ตสูงสุด 240 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   XAVC-I HD 59.94p โหมด: CBG, บิตเร็ตสูงสุด 222 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   XAVC-I HD 50p โหมด: CBG, บิตเร็ตสูงสุด 223 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   XAVC-I HD 29.97p โหมด: CBG, บิตเร็ตสูงสุด 111 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   XAVC-I HD 25p โหมด: CBG, บิตเร็ตสูงสุด 112Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   XAVC-I HD 23.98p โหมด: CBG, บิตเร็ตสูงสุด 89Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
  • XAVC-L (4:2:2 10บิต *สำหรับ QFHD, 4:2:0 8บิต)

   XAVC-L QFHD 29.97p/25p/23.98p โหมด: VBR, บิตเร็ตสูงสุด 100 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC
   XAVC-L QFHD 59.94p/50p โหมด: VBR, บิตเร็ตสูงสุด 150 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC
   XAVC-L HD 29.97p/25p/23.98p/59.94p/50p โหมด: VBR, บิตเร็ตสูงสุด 50 Mบิตbps, MPEG-4 H.264/AVC
   XAVC-L HD 29.97p/25p/23.98p/59.94p/50p โหมด: VBR, บิตเร็ตสูงสุด 35 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC

  เพิ่มเติมจาก รูปแบบการบันทึกภายในที่แสดงข้างต้น สัญญาณต่อไปนี้สามารถจะ เอาต์พุตออกไปภายนอกได้:

  หมายเหตุ: ในการบันทึกจำเป็นต้องใช้เครื่องบันทึกภายนอก (แยกจำหน่ายต่างหาก)

  • SDI-RAW

   4128x2192 (59.94, 50, 29.97,24,23.98) 16บิต
   3872x2168 (59.94, 50, 29.97,23.98) 16บิต