หมายเลข ID หัวข้อ : 00052856 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/07/2020

บางครั้งจะมีจุดแสงกลม ๆ หรือรูปทรงกลม, สีขาว ปรากฎขึ้นมาในภาพที่บันทึกเมื่อมีการใช้แฟลช

    ถ้าหากมีผงฝุ่นที่มีขนาดได้ระดับหนึ่งลอยอยู่ในอากาศ, ก็สามารถที่จะเรืองแสงจากแสงที่มีความแรงของแฟลชหรือบางครั้งจะปรากฎในภาพที่บันทึกไว้เป็นสีขาว, จุดกลมสว่าง (หรือเรียกว่า วัตถุทรงกลม) อาการนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดในสภาวะแวดล้อมที่มีแสงน้อยเมื่อใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอลคอมแพ็ค เนื่องจาก การอยู่ชิดกันของแฟลชกับชุดเลนส์ เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด

    Dust Particles in the Air


    ถ้าหากมีผงฝุ่นที่มีขนาดได้ระดับหนึ่งลอยอยู่ในอากาศ, ก็สามารถที่จะเรืองแสงจากแสงที่มีความแรงของแฟลชหรือบางครั้งจะปรากฎในภาพที่บันทึกไว้เป็นสีขาว, จุดกลมสว่าง (หรือเรียกว่า วัตถุทรงกลม) อาการนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดในสภาวะแวดล้อมที่มีแสงน้อยเมื่อใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอลคอมแพ็ค เนื่องจาก การอยู่ชิดกันของแฟลชกับชุดเลนส์ เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด

    Dust Particles in the Air