หมายเลข ID หัวข้อ : 00160442 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/10/2016

สามารถบันทึกวันที่เข้าไปในรูปภาพได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ: ถ้าหากกล้องของท่านมีฟีเจอร์ Write Date, ท่านสามารถทำการซ้อนวันที่เข้าไปโดยตรงในรูปภาพนิ่ง.

 Image  Image

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการตั้งค่าของฟีเจอร์ Write Date:

หมายเหตุ: ขั้นตอนด้านล่างนี้เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่าง. ขั้นตอนของการตั้งค่าฟีเจอร์ Write Date จะแตกต่างกันไปตามกล้อง. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของกล้อง.

 1. ตั้งค่ากล้องเป็นโหมด shooting.
 2. กดที่ MENU.
 3. เลือกที่ Settings.
 4. เลือกที่ Shooting Settings.
 5. เลือกที่ Write Date.
 6. เลือกโหมดที่ต้องการ.

หมายเหตุ:

 • ไม่ได้มีกล้องที่มีฟีเจอร์ Write Date อยู่ด้วยครบทุกรุ่น. ถ้าต้องการจะดูว่ากล้องของท่านมีฟีเจอร์ Write Date หรือไม่, ให้ตรวจสอบจากรายละเอียดสเปคต่าง ๆ ของเครื่อง.   
 • ถ้าหากตั้งค่าฟีเจอร์ Write Date ไว้เป็น on, เครื่องหมาย DATE จะแสดงขึ้นมาที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ LCD ในระหว่างที่ทำการถ่ายภาพ. อย่างไรก็ตาม, ในบางโหมดของการถ่ายภาพที่ไม่สามารถบันทึกวันที่ในรูปภาพได้ เครื่องหมาย DATE จะไม่แสดงขึ้นมา.
 • ถ้าหากตั้งค่าฟีเจอร์ Write Date ไว้เป็น off, จะไม่มีการบันทึกวันที่ถ่ายภาพไว้ในรูปภาพ.
 • ท่านไม่สามารถทำการบันทึกวันที่ในสถานการณ์ต่อไปนี้ได้:
  • ในโหมด movie
  • เมื่อทำการถ่ายรูปภาพนิ่งในระหว่างที่ทำการบันทึกภาพยนตร์ (Dual Rec)
  • เมื่อทำการถ่ายภาพแบบพาโนรามา
  • ในโหมด burst shooting
  • ในโหมด Easy
  • ในโหมด 3D shooting

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดการใช้งาน, โปรดดูที่คู่มือกล้องของคุณ.

 • ถ้าหากคุณถ่ายภาพด้วยวันที่ คุณจะไม่สามารถลบวันที่ออกจากรูปภาพในภายหลังได้อีก.
 • วันที่มีการแสดงซ้ำซ้อน, ถ้าหากคุณตั้งค่ากล้องของคุณให้มีวันที่พิมพ์ซ้อนเข้าไปในการพิมพ์.
 • เวลาที่ทำการบันทึกของรูปภาพจะไม่สามารถทำการวางซ้อนเข้าไปในรูปภาพได้.