หมายเลข ID หัวข้อ : 00257976 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/03/2021

ควรจะใช้ รูปแบบการบันทึกแบบ RAW ทั้งสามอย่างที่แตกต่างกันใน สถานการณ์ใดบ้าง?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ต่อไปนี้สามารถจะพิจารณาได้ว่าจะใข้ RAW แบบไม่บีบอัด (uncompressed RAW), RAW แบบบีบอัดที่ไม่สูญเสีย (lossless compressed RAW), หรือ RAW แบบบีบอัด (compressed RAW)

  RAW แบบไม่บีบอัด (Uncompressed RAW):
  แนะนำให้ใช้เมื่อต้องการทั้ง คุณภาพของภาพสูงและ ความเร็วในการสร้างภาพ เนื่องจาก รูปแบบข้อมูลแบบนี้สามารถจะสร้างภาพได้เร็วจากการพัฒนาของซอฟต์แวร์ได้มากกว่า RAW ที่บีบอัดมาแบบไม่สูญเสีย (Lossless compressed RAW)
  RAW แบบบีบอัดมาแบบไม่สูญเสีย (Lossless compressed RAW)
  แนะนำให้ใช้เมื่อท่านต้องการจะบันทึก คุณภาพของภาพที่เทียบเท่าได้กับ RAW ที่บีบอัดมา (Compressed RAW) โดยมีไฟล์ที่เล็กกว่า
  RAW แบบบีบอัด (Compressed RAW):
  แนะนำให้ใช้เมื่อท่านต้องการจะถ่ายภาพต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดหรือต้องการจำกัดขนาดของไฟล์