หมายเลข ID หัวข้อ : 00248878 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/01/2023พิมพ์

วิธีการหาชื่อรุ่น และหมายเลขซีเรียลของท่าน

  ชื่อรุ่น ของท่านจะทำให้ท่านได้ข้อมูล และบริการที่เป็นเฉพาะอุปกรณ์ของท่าน ชื่อรุ่น และ หมายเลขซีเรียล สามารถจะพบได้หลายตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ:

  • ป้ายที่อยู่ทางด้านหลังหรือด้านล่างของอุปกรณ์
  • กล่องบรรจุภัณฑ์เดิมและ คู่มือการใช้งานเป็นเล่มที่อยู่ในนั้น
  • เมนูระบบในตัวผลิตภัณฑ์ที่มีอินเตอร์เฟซผู้ใช้ (เช่น ทีวี หรือกล้อง)

  คลิกหมวดของผลิตภัณฑ์ของท่านด้านล่าง เพื่อให้ช่วยหารุ่นเครื่อง และหมายเลขซีเรียลของท่านบนอุปกรณ์ ถ้าหากชนิดอุปกรณ์ของท่านไม่มีอยู่ในรายการ กรุณาอ้างอิงกับเอกสารหรือบรรจุภัณฑ์ที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ของท่าน

  อะไรเป็นความแตกต่างระหว่างชื่อรุ่นและหมายเลขซีเรียล?

  • ชื่อรุ่น เป็นการรวมกันของตัวเลขและตัวอักษร (เช่น KD-43X8000H หรือ WH-1000XM4)
  • หมายเลขซีเรียล ประกอบด้วยตัวเลขเท่านั้น (เช่น 6007041) เป็นการจำแนกที่มีความเป็นเฉพาะตัวที่ออกแบบมาให้กับอุปกรณ์นั้นเพียงชิ้นเดียว

  เลือกชนิดอุปกรณ์ของท่าน