หมายเลข ID หัวข้อ : 00260433 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2021

ฉันจะค้นหาหมายเลขรุ่นและชื่อของสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของฉันได้อย่างไร

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  วิธีแก้ปัญหา

  ถ้าต้องการค้นหาหมายเลขรุ่นและชื่อของอุปกรณ์ Xperia ของฉัน

  1. หาและแตะที่ สนับสนุน (Support)
  2. ในแท็บโฮม (Home Tab) คลิกที่ ภาพรวมอุปกรณ์ (Device Overview)
  3. ชื่อและหมายเลขรุ่นจะแสดงอยู่ใน ชื่อรุ่น (Model) ใน รูปแบบ ชื่อ (NAME) ( หมายเลขรุ่น (MODEL NUMBER))

  การหาหมายเลขรุ่นและชื่อรุ่นเมื่ออุปกรณ์ปิดอยู่

  ถ้าต้องการหาหมายเลข IMEI เมื่ออุปกรณ์ปิดอยู่

  1. อุปกรณ์ Xperia รุ่นใหม่ ๆ จะหมายเลข IMEI อยู่ด้านในช่องใส่การ์ดซิม SIM ในถาดป้ายฉลาก ขึ้นอยู่กับรุ่นของ อุปกรณ์ ท่านอาจจะต้องถอดตัวใส่การ์ดซิม (SIM cardholder) ออกเพื่อที่จะเข้าถึงถาดป้ายฉลาก บางรุ่นจะมีหมายเลข IMEI ด้านในช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ ให้ใช้ปลายเล็บของท่านหรือคลิปหนีบกระดาษ (หรือที่คล้ายกัน) เพื่อดึงถาดป้ายฉลากออกมา รุ่นอื่น ๆ ที่ถอดฝาหลังได้ จะมีหมายเลข IMEI อยู่บนตัวอุปกรณ์ใต้ฝาหลัง
  2. ถ้าหากท่านไม่สามารถหาหมายเลข IMEI พบ ท่านสามารถดูที่ชื่อของ ผลิตภัณฑ์บนกล่องที่ใส่อุปกรณ์นั้นมา หรือใบเสร็จและอินวอยซ์ที่ท่านได้รับจากผู้ขายเริ่มแรก ชื่อของอุปกรณ์จะมีพิมพ์ไว้บนปกของคู่มือเริ่มต้น (Startup guide) ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้น