หมายเลข ID หัวข้อ : 00243246 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/03/2020

วิธีการค้นหาหมายเลขรุ่น และ ชื่อของโทรศัพท์มือถือ Xperia หรือ แท็บเล็ต Xperia

  มีวิธีที่ต่างกันสองสามวิธีในการค้นหาชื่อรุ่น และ หมายเลขรุ่น สำหรับอุปกรณ์ Xperia โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่างนี้
  เคล็ดลับ: ชื่อรุ่นคือ "Xperia 5" ซึ่งจะมีหมายเลขรุ่นคือ "J9210"

  สำหรับแท็บเล็ตรุ่น SGP คลิกที่นี่


  1. ใช้แอปสนับสนุน (Support)

  1. เปิดแอปสนับสนุน (Support) ในอุปกรณ์ของคุณ
  2. เลื่อนลงไปที่ ข้อมูลอุปกรณ์ (Device info) ชื่อ และ หมายเลขรุ่นจะแสดงอยู่ภายใต้ชื่อรุ่น

  หากอุปกรณ์ Xperia ของคุณไม่มีแอปสนับสนุน (Support) คุณสามารถลองใช้แอป Diagnostics ได้

  2. ใช้แอป Diagnostics

  1. เปิดเมนูการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ
  2. แตะที่ เกี่ยวกับโทรศัพท์/แท็บเล็ต (About phone/tablet) > Diagnostics ชื่อและหมายเลขรุ่นจะแสดงขึ้นมา

  3. ใช้ชื่อรุ่นจากเมนูการตั้งค่า

  1. เปิดเมนูการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ
   Android 10
   • แตะที่ การตั้งค่า (Settings) > เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone) > รุ่น (Model)
   Android 8.0 or 9.0
   • แตะที่ การตั้งค่า (Settings) > ระบบ (System) > เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone) > รุ่น (Model)
   Android 7.x or lower
   • แตะที่ การตั้งค่า (Settings) > เกี่ยวกับโทรศัพท์ หรือ แท็บเล็ต (About phone or tablet) > หมายเลขรุ่น (Model number)
  2. จดบันทึกหมายเลขรุ่น


  รุ่นแท็บเล็ต SGP

  แท็บเล็ต S

  Tablet S

  หมายเลขรุ่นจะอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องที่มุมล่างซ้าย (เช่น SGP-T112TH/S)  แท็บเล็ต P

  Tablet p

  ค่อยๆถอดฝาด้านล่าง / ด้านหลังออก หมายเลขรุ่นจะอยู่ที่มุมบนซ้ายภายในช่อง (เช่น SGP-T211TH/S)  แท็บเล็ต Xperia
  xperia tablet

  หมายเลขรุ่นจะอยู่ที่ด้านหลังของแท็บเล็ตดังที่แสดงในที่นี้ (เช่น SGP-T121US/S)