หมายเลข ID หัวข้อ : 00167287 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2017

หมายเลขโทรศัพท์และชื่อผู้ติดต่อไม่แสดงขึ้นมาในหน้าจอ เมื่อรับสายที่เรียกเข้า.

    ตามการทำงานที่เป็นปกติของเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์นี้, หน้าจอจะไม่แสดงหมายเลขโทรศัพท์และชื่อผู้ติดต่อของสายที่เรียกเข้ามา ถ้าหากเป็นสายที่มาจากผู้ที่ไม่ระบุชื่อหรือสายเรียกเข้าที่ไม่รู้จัก.