หมายเลข ID หัวข้อ : 00249785 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/09/2020

ระดับเสียงของเครื่อง Sound Bar เปลี่ยนไปเองในระหว่างการดูคอนเทนท์จาก YouTube หรือ กล่อง เซ็ตท็อปบอกซ์

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ปัญหานี้สามารถจะแก้ไขได้โดยการปรับ การตั้งค่าของ A.VOL (Auto volume) ไปเป็น On ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดการตั้งค่านี้:

  1. กดที่ปุ่ม MENU บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ AUDIO — A.VOLON
   หมายเหตุ: เพื่อเลือกรายการที่ท่านต้องการ กดที่ปุ่ม (ขึ้นบน), ( ลงล่าง), หรือ ENTER ซ้ำ ๆ กัน ท่านสามารถกลับไปที่ตัวก่อนหน้านี้ได้โดยการกดที่ปุ่ม กลับ (BACK)
  3. กดที่ปุ่่ม MENU เพื่อปิดเมนูนี้