หมายเลข ID หัวข้อ : 00266444 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/08/2021

เสียงจาก Sound Bar มีการขาดตอนในระหว่างที่เชื่อมต่ออยู่โดยใช้เครือข่ายในบ้าน

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ถ้าหากท่านเชื่อมต่อ Sound Bar และ เราเตอร์ไร้สายในย่านแบนด์วิดธ์ 2.4 GHz โดยไม่มี การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเล่นเพลงโดยใช้เครือข่ายในบ้านเสียงจาก Sound Bar อาจจะขาดตอนได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้เชื่อมต่อ Sound Bar กับอินเทอร์เน็ต หรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายในช่วง แบนด์วิดธ์ 5 GHz

    หมายเหตุ: สำหรับวิธีการเชื่อมต่อกับ เครือข่าย ให้อ้างอิงกับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)