หมายเลข ID หัวข้อ : 00197387 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

วิธีการให้เสียงออกมาจากอุปกรณ์ แทนการออกจากทีวี โดยการเชื่อมต่อโดยตรงกับ Sound Bar โดยใช้สาย HDMI.

    ไม่มีขั้วอินพุทของ HDMI ในเครื่อง Sound Bar, ดังนั้นท่านจึงไม่สามารถส่งสัญญาณเสียงออกจากอุปกรณ์อื่นที่นอกเหนือจากทีวีได้ ถึงแม้่ว่าจะมีการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยตรง โดยสาย HDMI ก็ตาม.
    ถ้าหากท่านต้องการจะส่งออกเสียงจากอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากทีวี ให้เชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่ออินพุท HDMI ของทีวี ด้วยสาย HDMI และส่งเสียงนั้นผ่านออกไปทางทีวี.