หมายเลข ID หัวข้อ : 00251928 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2020

โหมดต่างๆ ใน Photography Pro มีอะไรบ้าง?

  ใช้ได้กับ 

  • Xperia 1 II
  • Xperia 5 II

  วิธีแก้ปัญหา

  • ใน "โหมดอัตโนมัติ" คุณสามารถถ่ายภาพนิ่งของวัตถุภายใต้สภาพแวดล้อมใดก็ตามโดยได้ผลลัพธ์ที่ดี ด้วยการตั้งค่าที่ผลิตภัณฑ์ระบุว่าเหมาะสม
  • ใน "โหมด P" (Program Auto) คุณสามารถถ่ายภาพโดยมีการปรับช่องรับแสงโดยอัตโนมัติ (รวมถึงความเร็วชัตเตอร์) และคุณยังสามารถเลือกการตั้งค่าต่างๆ ได้โดยใช้เมนู
  • ใน "โหมด S" (Shutter Priority) คุณสามารถถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงได้ เช่น ด้วยการปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง
  • ใน "โหมด M" (Manual Exposure) คุณสามารถถ่ายภาพนิ่งที่มีการรับแสงตามที่ต้องการ ด้วยการปรับช่องรับแสง (รวมถึงความเร็วชัตเตอร์)
  • ใน "โหมด MR" (Memory Recall)คุณสามารถบันทึกการรวมกันของโหมดและการกำหนดค่าต่างๆ ที่ใช้บ่อยได้

  หมายเหตุ: Xperia 1 II ไม่มี "โหมด A" (Aperture Priority)

  หมายเหตุ: โหมด MR มีใน Xperia 5 II เท่านั้น