หมายเลข ID หัวข้อ : 00252232 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/10/2020

มีการปรับปรุงใดบ้างในจอแสดงผลของ Xperia 5 II เมื่อเทียบกับ Xperia 5

  ใช้ได้กับ

  • Xperia 5 II

  วิธีแก้ปัญหา

  จอแสดงผลของ Xperia 5 II รองรับอัตราการรีเฟรชหน้าจอ*1 สูงสุด 120Hz และวิชวลเอฟเฟค (Visual effect)*2 เทียบเท่ากับ 240Hz สำหรับการลดความพร่ามัวของภาพเคลื่อนไหว 

  *1: อัตราการรีเฟรชหน้าจอขณะชมวิดีโอจะแตกต่างไปตามแหล่งเนื้อหา

  *2: อัตราการรีเฟรชจอแสดงผล 120Hz พร้อมการแทรกภาพสีดำระหว่างแต่ละภาพให้วิชวลเอฟเฟค (Visual effect) เทียบเท่ากับอัตราการรีเฟรช 240Hz

  หมายเหตุ: ฟังก์ชันวิชวลเอฟเฟค (Visual effect) 240Hz ใช้ได้กับเกมเอนแอนเซอร์เท่านั้น