หมายเลข ID หัวข้อ : 00251920 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/10/2020

Cinema Pro ใน Xperia 1 II ปรับปรุงขึ้นจาก Xperia 5 อย่างไร

มีการปรับปรุงใดบ้างใน Cinema-Pro ของ Xperia 1 II

  วิธีแก้ปัญหา

  Cinema Pro ของ Xperia 1 II มีการปรับปรุงดังต่อไปนี้

  • 2K 10bit HDR Slow-Motion 120fps*
  • 4K 10bit HDR 60fps*
  • 25fps
  • Touch AF (โฟกัสอัตโนมัติ)
  • สมดุลแสงสีขาวแบบกำหนดเอง, วัดค่าด้วยตนเอง (เช่นเดียวกับช่องรับแสงอัตโนมัติ)
  • การปรับปรุง UI บางส่วน

  *สโลว์โมชัน 120fps และ 60fps จะได้รับการสนับสนุนโดยการอัปเดต SW