หมายเลข ID หัวข้อ : 00247030 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2020

Xperia 5 II และ Xperia 1 II มีหน่วยความจำ UFS 2.1 หรือ UFS 3.0 หรือไม่?

    ใช้ได้กับ

    • Xperia 5 II
    • Xperia 1 II

    วิธีแก้ปัญหา

    Xperia 5 II และ Xperia 1 II มีหน่วยความจำ UFS 3.0