หมายเลข ID หัวข้อ : 00247032 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/11/2020

21:9 Multi-Window ใน Xperia 1 II และ Xperia 5 II มีการปรับปรุงจาก Xperia 1 และ Xperia 5 หรือไม่

    ใช้ได้กับ

    • Xperia 5 II
    • Xperia 1 II

    วิธีแก้ปัญหา

    มี ฟีเจอร์ 21:9 Multi-Window ได้รับการปรับปรุงใน Xperia 1 II และ Xperia 5 II  การสลับไปมาระหว่างแอปทำได้ง่ายขึ้นด้วย Multi-Window Switch