หมายเลข ID หัวข้อ : 00252627 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/10/2020

Cinema Pro ใน Xperia 5 II มีการปรับปรุงจาก Xperia 1 II อย่างไร?

การปรับปรุง Cinematography Pro ของ Xperia 5 II มีอะไรบ้าง?

  ใช้ได้กับ

  • Xperia 5 II

  วิธีแก้ปัญหา

  Cinema Pro ใน Xperia 5 II มีการปรับปรุงจาก Xperia 1 II ดังนี้

  1. ตอนนี้คุณสามารถถ่ายวิดีโอสโลว์โมชันแบบ 4k 10 บิต HDR 120 fps ใน Xperia 5 II ได้แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่; "ฉันจะถ่ายวิดีโอสโลว์โมชันด้วย Cinema Pro ได้อย่างไร?"

  2. การบันทึกวิดีโอแบบ "2K (2520 x 1080) // 25.00 fps//HDR"  และ "2K (2520 x 1080)// 59.94 fps// HDR" มีใน Xperia 5 II 

   • 4K (3,840 x 1,644) // 23.98 fps // HDR
   • 4K (3,840 x 1,644) // 25.00 fps // HDR
   • 4K (3,840 x 1,644) // 29.97 fps // HDR
   • 4K (3,840 x 1,644) // 59.94 fps // HDR
   • 2K (2,520 x 1,080) // 23.98 fps // HDR
   • 2K (2,520 x 1,080) // 25.00 fps // HDR (มีใน Xperia 5 II เท่านั้น)
   • 2K (2,520 x 1,080) // 29.97 fps // HDR
   • 2K (2,520 x 1,080) // 59.94 fps // HDR (มีใน Xperia 5 II เท่านั้น)
  3. การปรับปรุง UI บางส่วน