หมายเลข ID หัวข้อ : 00200980 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/02/2022

ฉันจะปิดแอปใน Android TV/Google TV ของฉันได้อย่างไร?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการตรวจดู เวอร์ชันของ OS ให้อ้างอิงกับหัวข้อ Android™ OS เวอร์ชันอะไรที่ Android TV™/Google TV™ ใช้อยู่?

  ระบบปฏิบัติการ Android™ 10 / Android™ 11

  1. กดที่ปุ่ม การตั้งค่าเร็ว (Quick Settings) บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  3. จากหน้าจอการตั้งค่า เลือกที่ แอป (Apps)
  4. กดที่ปุ่มลูกศรชี้ไปทาง ขึ้น หรือ ลง เพื่อไฮไลต์แอปที่ท่านต้องการจะปิด
  5. กดที่ปุ่ม Enter บนรีโมทคอนโทรล
  6. เลือกที่ บังคับให้หยุดทำงาน (Force stop)

  ระบบปฏิบัติการ Android™ 8.0 Oreo™/Android™ 9.0 Pie

  1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม โฮม (Home)
  2. ที่หน้าจอโฮม (HOME) เลือกที่ไอคอน Apps หรือกดค้างที่ปุ่ม โฮม (HOME) เพื่อเปิดรายการของแอปที่ติดตั้งไว้
  3. กดที่ปุ่มลูกศรชี้ไปทาง ซ้าย, ขวา, ขึ้น, หรือ ลง เพื่อไฮไลต์แอปที่ท่านต้องการจะปิด
  4. กดค้างที่ปุ่ม Enter
  5. เลือกไปที่ ข้อมูล (INFO)
  6. เลือกที่ บังคับให้หยุดทำงาน (Force stop)

  ระบบปฏิบัติการ Android™ 7.0 Nougat™ และที่ต่ำกว่า

  1. บนตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ของท่าน ให้กดค้างที่ปุ่ม โฮม (HOME)
  2. กดที่ปุ่ม ลูกศร ชี้ไปทางซ้าย หรือ ชี้ไปทางขวา เพื่อไฮไลต์ที่แอปนั้น
  3. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อไฮไลต์ที่ไอคอน X (ยกเลิก (Dismiss))
  4. กดที่ปุ่ม Enter