หมายเลข ID หัวข้อ : 00200980 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2018

ปิดแอปต่าง ๆ ที่ทำงานอยู่ใน My Android TV

    ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อปิดแอปต่าง ๆ ที่ทำงานอยู่ใน Android TV ของท่าน:

    1. บนตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ของท่าน ให้กดค้างที่ปุ่ม HOME.
    2. กดที่ปุ่มลูกศร ชี้ไปทางซ้าย หรือชี้ไปทางขวา เพื่อไฮไลท์ี่ที่แอปนั้น.

    3. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อไฮไลท์ที่ไอคอน X (Dismiss).

    4. กดที่ปุ่ม Enter .