หมายเลข ID หัวข้อ : 00241572 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/08/2021

[VIDEO] จะทำการเพาเวอร์รีเซ็ตใน Sony TV ได้อย่างไร?

  วีดีโอนี้จะแสดงวิธีการดำเนินการรีเซ็ตเพาเวอร์ใน Sony TV ของท่าน การรีเซ็ตเพาเวอร์จะสามารถช่วยให้ท่านแก้ปัญหาทั่วไปได้เช่น

  • ไม่มีภาพแสดงออกมา
  • มีแต่เสียงเสียงออกมา
  • รีโมตคอนโทรลไม่ทำงาน
  • แอปทำงานช้า โหลดข้อมูลเตรียมพร้อม (Buffering) หรือไม่โหลดข้อมูล


  คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube