หมายเลข ID หัวข้อ : 00239503 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2021

ฉันจะดู วีดีโอ Dolby Vision ได้อย่างไร?

  ข้อสำคัญ:หัวข้อนี้จะใช้ได้กับ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจเช็คที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ ของหัวข้อนี้

  • ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งเอาต์พุตไปที่ Dolby Vision

  • ถ้าหากท่านใช้พอร์ต HDMI4 ในทีวี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งเอาต์พุตไปที่ รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format)

   หมายเหตุ: การทำงานใน รูปแบบข้อมูลยกระดับ (Enhanced format) (4K120, 8K) หรือ รูปแบบข้อมูลยกระดับ (Enhanced format) (8K) ของพอร์ต HDMI4 ไม่รองรับ Dolby Vision พอร์ต HDMI1, HDMI2, และ HDMI3 ในทีวีจะรองรับ Dolby Visionได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้การตั้งค่าของ รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format)

   1. เปิดหน้าจอรูปภาพ การตั้งค่า  การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา  วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ ช่องสัญญาณและอินพุต (Channels & Inputs) — อินพุตภายนอก (External inputs) — รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format) — ช่องเสียบ HDMI ที่เชื่อมต่ออยู่
    • เลือกที่ ดูทีวี (Watching TV)อินพุตภายนอก (External inputs)รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format) — ขั้ว HDMI ที่เชื่อมต่ออยู่
   3. เลือกที่ รูปแบบข้อมูลยกระดับ (Enhanced format) (Dolby Vision) หรือ รูปแบบข้อมูลมาตรฐาน (Standard format)