หมายเลข ID หัวข้อ : 00239503 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/03/2020

ฉันจะดู วีดีโอ Dolby Vision ได้อย่างไร?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจเช็คที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ ของหัวข้อนี้

  • ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งเอาต์พุตไปที่ Dolby Vision

  • ถ้าหากท่านใช้พอร์ต HDMI4 ในทีวี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งเอาต์พุตไปที่ HDMI signal format

   หมายเหตุ: ความสามารถเรื่อง Enhanced format (8K) ของพอร์ต  HDMI4 ไม่รองรับกับ Dolby Vision พอร์ต HDMI1, HDMI2, และHDMI3 ในทีวีจะรองรับ Dolby Visionได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้การตั้งค่าของ HDMI signal format

   1. กดที่ปุ่มHOMEบนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่รูปภาพ การตั้งค่า Settings
   3. เลือกที่ Watching TVExternal inputsHDMI signal format — ขั้ว HDMI ที่เชื่อมต่ออยู่
   4. เลือกที่ Enhanced format (Dolby Vision) หรือ Standard format