หมายเลข ID หัวข้อ : 00203942 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

อะไรคือ Dolby Dynamic Range และตั้งค่าอย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถตั้งค่า Dolby Dynamic Range ตามขั้นตอนต่อไปนี้.

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่  Settings.
 3. เลือกที่ Sound.
 4. เลือกที่ Sound.
 5. เลือกที่ Advanced settings.
 6. เลือกที่ Input related.
 7. เลือกที่ Dolby Dynamic Range.
 8. เลือกที่ Standard หรือ Compressed.

ต่อไปนี้เป็นการอธิบายสำหรับการตั้งค่าต่าง ๆ:

 • มาตรฐาน (Standard): โหมดนี้จะใช้ช่วงไดนามิคที่กว้างที่สุด(ความแตกต่างระหว่างเสียงที่เงียบที่สุด และเสียงที่ดังที่สุด).
  เนื่องจากสัญญาณจะได้รับการเล่นกลับโดยตรง, สัญญาณที่เงียบจะยังคงเงียบและสัญญาณที่ดังจะยังคงดังอยู่.
 • บีบอัด(Compressed): โหมดนี้จะทำการบีบอัดระดับโวลลุ่มที่แตกต่างและเพิ่มระดับโวลลุ่มโดยรวมให้สูงขึ้น.
  เสียงออดิโอจะรับฟังได้ง่ายขึ้น โดยไม่เกี่ยวกับช่วงไดนามิคของแหล่งกำเนิดเสียงนั้น.

หมายเหตุ: การตั้งค่านี้่จะมีผลต่อแหล่งกำเนิดเสียงที่เป็น Dolby Digital, Dolby Digital Plus, และ Dolby AC-4.