หมายเลข ID หัวข้อ : 00203942 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

อะไรคือ Dolby Dynamic Range และตั้งค่าอย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถตั้งค่า Dolby Dynamic Range ตามขั้นตอนต่อไปนี้.

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่  การตั้งค่า.
 3. เลือกที่ Display & Sound หรือ Sound.
 4. เลือกที่ การปรับเสียง.
 5. เลือกที่ การตั้งค่าขั้นสูง.
  หมายเหตุ: ถ้าหาก Advanced settings ไม่มีแสดงออกมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
 6. เลือกที่ Volume level adjustment หรือ Input related.
 7. เลือกที่ Dolby Dynamic Range.
 8. เลือกที่ Standard หรือ Compressed.

ต่อไปนี้เป็นการอธิบายสำหรับการตั้งค่าต่าง ๆ:

 • มาตรฐาน (Standard): โหมดนี้จะใช้ช่วงไดนามิคที่กว้างที่สุด (ความแตกต่างระหว่างเสียงที่เงียบที่สุด และเสียงที่ดังที่สุด)
  เนื่องจากสัญญาณจะได้รับการเล่นกลับโดยตรง, สัญญาณที่เงียบจะยังคงเงียบและสัญญาณที่ดังจะยังคงดังอยู่.
 • บีบอัด(Compressed): โหมดนี้จะทำการบีบอัดระดับโวลลุ่มที่แตกต่างและเพิ่มระดับโวลลุ่มโดยรวมให้สูงขึ้น.
  เสียงออดิโอจะรับฟังได้ง่ายขึ้น โดยไม่เกี่ยวกับช่วงไดนามิคของแหล่งกำเนิดเสียงนั้น.

หมายเหตุ: การตั้งค่านี้่จะมีผลต่อแหล่งกำเนิดเสียงที่เป็น Dolby Digital, Dolby Digital Plus, และ Dolby AC-4.