หมายเลข ID หัวข้อ : 00203942 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/02/2022

อะไรคือ Dolby Dynamic Range และตั้งค่าอย่างไร?

  ท่านสามารถตั้งค่าDolby Dynamic Range ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิดหน้าจอ  การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ จอแสดงผลและเสียง (Display & Sound)เสียง (Sound)ระดับเสียง (Volume level)Dolby Dynamic Rangeมาตรฐาน (Standard) หรือ บีบอัด (Compressed)
   • เลือกที่ เสียง (Sound)เสียง (Sound)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)เกี่ยวกับอินพุต (Input related)Dolby Dynamic Rangeมาตรฐาน (Standard) หรือ บีบอัด (Compressed)

  ต่อไปนี้เป็นการอธิบายสำหรับการตั้งค่าต่าง ๆ:

  • มาตรฐาน (Standard): โหมดนี้จะใช้ช่วงไดนามิคที่กว้างที่สุด (ความแตกต่างระหว่างเสียงที่เงียบที่สุด และเสียงที่ดังที่สุด)
   เนื่องจากสัญญาณจะได้รับการเล่นโดยตรง สัญญาณที่เงียบจะยังคงเงียบและสัญญาณที่ดังจะยังคงดังอยู่
  • บีบอัด (Compressed): โหมดนี้จะทำการบีบอัดระดับเสียงที่แตกต่างและเพิ่มระดับเสียงโดยรวมให้สูงขึ้น
   เสียงออดิโอจะรับฟังได้ง่ายขึ้น โดยไม่เกี่ยวกับช่วงไดนามิคของแหล่งกำเนิดเสียงนั้น

  หมายเหตุ:การตั้งค่านี้่จะมีผลต่อแหล่งกำเนิดเสียงที่เป็น Dolby Digital, Dolby Digital Plus, และ Dolby AC-4