หมายเลข ID หัวข้อ : 00224268 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

ฉันจะทำการตรวจเช็คดูว่าทีวีและระบบออดิโอเชื่อมต่อผ่านทาง eARC ได้อย่างไร ?

    ทีวีนี้ไม่มีฟีเจอร์ที่จะแสดงว่าเชื่อมต่อกับระบบออดิโอผ่านทาง eARC ให้
    ถ้าต้องการตรวจเช็ค ให้เล่นแหล่งจ่ายสัญญาณที่ให้เสียงออกมาเมื่อเชื่อมต่อผ่านทาง eARC, เช่น DTS-HD Master Audio หรือ Dolby TrueHD, และจากนั้นตรวจเช็คดูว่าฟอร์แมทของออดิโอนั้นแสดงในระบบออดิโอนั้นหรือไม่