หมายเลข ID หัวข้อ : 00239463 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2020

ไอคอนระดับ แบตเตอรี่ ในแถบแสดงสถานะกะพริบเป็นสีแดง และขาว สลับกัน

    เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมเกินช่วงที่แนะนำไอคอน  (Battery status) จะแสดงในแถบสถานะและ การชาร์จไฟจะถูกบังคับให้หยุดลงไป นี่เป็นการเตือน ไม่ใช่การทำงานที่ผิดปกติ

    หมายเหตุ: ช่วงอุณหภูมิใช้งานที่แนะนำคือ 5 °C ถึง 35 °C (41 ºF ถึง 95 ºF) เราแนะนำให้ท่านใช้อุปกรณ์ในสภาวะแวดล้อมที่อยู่ในช่วงของอุณหภูมิแนะนำนี้

    สำหรับคำเตือนใน การชาร์จไฟ ให้อ้างอิงกับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guides) ต่อไปนี้