หมายเลข ID หัวข้อ : 00175450 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/03/2019

เครื่อง Walkman เปิดไม่ได้. (Walkman ซีรีย์ NW-A30/NW-WM1A/WM1Z)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เชื่อมต่อเครื่อง Walkman นั้นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ ตัว AC adaptor และทำการชาร์จไฟให้ประมาณ 10 นาที. ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่อง Walkman นั้นใหม่.

Image

[A]: ไฟแสดงสถานะ
[B]: สาย USB


หมายเหตุ: ไฟชาร์จจะติดเป็นสีแดงหลังจากเครื่อง Walkman เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือตัว AC adaptor, แต่หน้าจอของเครื่อง Walkman อาจจะไม่เปิดขึ้นมาถ้าหากกำลังในแบตเตอรี่เหลืออยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอ.
เมื่อรอแล้วประมาณ 10 นาที โดยที่เครื่อง Walkman เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายกำลังงาน, เครื่อง Walkman จะเปิดขึ้นมาและเข้าโหมดแสตนด์บายโดยอัตโนมัติ.

ถ้าหากเครื่อง Walkman ไม่เปิดขึ้นมาแม้จะผ่านไป 10 ถึง 20 นาทีแล้วหลังจากที่ไฟ ชาร์จติดสว่างเป็นสีแดง, ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่อง Walkman นั้นใหม่.