หมายเลข ID หัวข้อ : 00175450 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

เครื่อง Walkman ไม่เปิดขึ้นมา

สำหรับเครื่อง Walkman A30/A40/A50/WM1/ZX300 ซีรีส์

  เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือตัวเอซีอะแดปเตอร์ และทำการชาร์จไฟไว้ประมาณ 10 นาที ถ้าหากปัญหายังคงมีอีกต่อไป ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่อง Walkman นั้นใหม่

  รูปภาพที่แสดงถึงหลอดไฟแสดงการชาร์จไฟ (A) และสาย USB (B)

  1. หลอดไฟแสดงการชาร์จไฟ
  2. สายเคเบิล USB


  หมายเหตุ: หลอดไฟแสดงการชาร์จไฟจะติดขึ้นมาเป็นสีแดง หลังจากที่เครื่อง Walkman เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือตัวเอซีอะแดปเตอร์, แต่หน้าจอของเครื่อง Walkman อาจจะไม่แสดง ถ้าหากระดับของแบตเตอรี่มีไม่เพียงพอ
  ถ้าหากท่านรอประมาณ10 นาที โดยที่เครื่อง Walkman นั้นเชื่อมต่อกันแหล่งจ่ายกำลังไฟ, เครื่อง Walkman จะเปิดขึ้นมาและเข้าสู่โหมดแสตนด์บายโดยอัตโนมัติ

  ถ้าหากเครื่อง Walkman ไม่เปิดขึ้นมาแม้จะผ่านไป 10 ถึง 20 นาทีหลังจากที่ไฟแสดงการชาร์จไฟติดเป็นสีแดง , ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่อง Walkman ตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  กดค้างที่ปุ่ม (power) ไว้นาน 8 วินาที จนกระทั่งเครื่อง Walkman ทำการรีสตาร์ท
  หมายเหตุ: ขั้นตอนอาจจะแตกต่างกันได้ตามรุ่นของเครื่องนั้น ๆ สำหรับรายสำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือให้ความช่วยเหลือของเครื่อง Walkman ของท่าน