หมายเลข ID หัวข้อ : 00054281 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/11/2015

เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับ Walkman ที่เชื่อมต่อทาง USB และไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่.

เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับ Walkman ที่เชื่อมต่อทาง USB และไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่

  เรื่องนี้อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:

  • มีการเปื้อนที่ขั้วสัมผัสต่าง ๆ ที่อาจทำให้การเชื่อมต่อล้มเหลว.
   กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการรักษาขั้วสัมผัสต่าง ๆ ให้สะอาดอยู่เสมอ ถ้าหากขั้วต่อของเครื่อง Walkman สกปรก ให้ทำความสะอาดขั้วต่าง ๆ ด้วยแปรงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่ม (ชุบน้ำให้ชื้น)
   ปัดที่ขั้วต่าง ๆ อย่างนุ่มนวล ไม่เช่นนั้นอาจทำให้ตัวเครื่องเป็นรอยขีดข่วนได้.  
   Terminals
   ภายหลังการปัดถูแล้ว ให้ใช้น้ำสะอาดล้างออก เช็ดน้ำที่อยู่บนเครื่อง Walkman ออกโดยใช้ผ้าที่นุ่มหรือแท่งสำลี และจากนั้นให้ทิ้งเครื่อง Walkman นั้นไว้ในที่อากาศมีการถ่ายเทได้ดีในที่ร่มเพื่อให้แห้งสนิท

   ข้อสำคัญ:
   - ห้ามใช้ลมร้อนจากเครื่องเป่าผมทำให้เครื่อง Walkman นั้นแห้ง
   - แท่นวาง (cradle) ไม่ได้เป็นของที่กันน้ำได้. กรุณาอย่าทำให้แท่นวางนี้เปียกน้ำ.

  • เครื่อง Walkman ของท่านไม่ได้ใส่เข้าไปในแท่นวาง USB cradle ที่จัดมาให้อย่างถูกต้อง.
   ให้ใส่เครื่อง Walkman ของท่านเข้าไปในแท่นวาง USB cradle ที่จัดมาให้อย่างถูกต้อง การชาร์จจะเริ่มต้นขึ้น(หลอดไฟ OPR ติดสว่างเป็นสีแดง) ถึงแม้ว่า การเชื่อมต่อนั้นจะไม่ได้เป็นไปอย่างถูกต้อง แต่มีความเป็นไปได้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่รองรับเครื่อง Walkman นั้น ในกรณีนี้ ให้ถอดเครื่อง Walkman นั้นออกจากแท่นวาง USB cradle ที่จัดมาให้ก่อน และจากนั้น ใส่กลับเข้าไปที่แท่นวาง USB cradle ที่จัดมาให้อีกครั้ง กรุณาตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
   Image 

   1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขั้วต่าง ๆ ของเครื่อง Walkman ของท่านนั้นสะอาด.
   2. ใส่เครื่อง Walkman ของท่านเข้าไปในแท่นวาง USB cradle ที่จัดมาให้
    ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขั้วต่าง ๆ ของเครื่อง Walkman ของท่าน (1) และตัวแท่นวาง USB cradle ที่จัดมาให้(3) มีการสัมผัสกันกับอีกข้างหนึ่ง
   3. เชื่อมต่อปลั๊ก USB ของแท่นวาง USB cradle ที่จัดมาให้เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานอยู่.
    การชาร์จจะเริ่มต้นขึ้น. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หน้าต่างของหลอด OPR (4) บนตัวแท่นวาง USB cradle ที่จัดมาให้ติดสว่างเป็นสีแดง.