หมายเลข ID หัวข้อ : 00247666 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/07/2020

การ์ด SD ในเครื่อง Walkman ของฉันไม่ได้รับการรองรับใน เครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ถ้าหาก การ์ด SD ไม่ได้รับการรองรับเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทาง USB

    • ให้ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของเครื่องเล่น Walkman® ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
    • ปลดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วทำการเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่
    • เสียบการ์ด SD เข้าไปในเครื่องเล่น ก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อกับ เครื่องคอมพิวเตอร์