หมายเลข ID หัวข้อ : 00201403 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/04/2020

ความจุหน่วยความจำสูงสุดของการ์ด micro SD สำหรับเครื่อง Walkman คือเท่าใด?

  สำหรับเครื่อง Walkman ในซีรีส์ตอไปนี้

  • NW-A100 ซีรีส์
  • NW-A50 ซีรีส์
  • NW-A3x ซีรีส์ (เช่น NW-A35, NW-A36, ฯลฯ) 
  • NW-A4x ซีรีส์
  • NW-A20 ซีรีส์
  • NWZ-A10 ซีรีส์
  • NW-ZX300
  • NW-ZX507

  ความจุหน่วยความจำสูงสุดมีดังต่อไปนี้:

  • สำหรับ การ์ด microSD เครื่อง Walkman สามารถรองรับได้ถึง128GB
  • สำหรับ การ์ด microSDXC เครื่อง Walkman สามารถรองรับได้ถึง 2TB

  การ์ด Sony microSD ทั้งหมดที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน ได้มีการยืนยันแล้วว่าสามารถใช้งานด้วยกันได้
  Sony ไม่สามารถให้การรับประกันได้ว่าจะสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์กับการ์ดของบริษัทอื่น