หมายเลข ID หัวข้อ : 00201403 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/05/2019

ขีดจำกัดในขนาดความจุของการ์ดหน่วยความจำสำหรับเครื่องเล่นเพลงดิจิตอลคือเท่าใด

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ค่าความจุสูงสุดที่รับประกันได้สำหรับการ์ดหน่วยความจำคือ 128GB

สำหรับตารางแสดงการใช้งานร่วมกันได้ของการ์ดหน่วยความจำ Sony ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้ :

SR-16A4
SR-16C4
SR-16N4
SR-16UX
SR-16UX2
SR-16UX2A
SR-16UXA
SR-16UY
SR-16UY2
SR-16UY2A
SR-16UY3
SR-16UY3A
SR-16UYA
SR-32A4
SR-32C4
SR-32UX
SR-32UX2
SR-32UX2A
SR-32UXA
SR-32UY
SR-32UY2
SR-32UY2A
SR-32UY3
SR-32UY3A
SR-32UYA
SR-32UZA
SR-4A4
SR-4C4
SR-4N2
SR-4N4
SR-64UX
SR-64UX2
SR-64UX2A
SR-64UXA
SR-64UY
SR-64UY2
SR-64UY2A
SR-64UY3
SR-64UY3A
SR-64UYA
SR-64UZA
SR-8A4
SR-8C4
SR-8N2
SR-8N4
SR-8UY
SR-8UY2
SR-8UY2A
SR-8UY3A
SR-8UYA
SR-G1UX2
SR-G1UX2A
SR-G1UY2
SR-G1UY2A
SR-G1UY3
SR-G1UY3A
SR-G1UZA